Geen gegronde klachten over Voedselbanken

De Voedselbanken in ons land doen het goed volgens de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. In 2017 kwamen er zeven klachten binnen. Nader onderzoek maakte duidelijk dat de klachten ongegrond waren.

Traktaties voor meer kinderen


Vanaf februari 2017 krijgen meer kinderen een verjaardagsdoos van de Stichting Jarige Job. De stichting breidt de leeftijdsgrens uit naar alle kinderen tot en met achttien jaar. Tot nu toe kregen alleen kinderen van vier tot en met twaalf jaar een doos. Veertig procent van alle verjaardagsdozen van Jarige Job gaat naar de gezinnen die bij de Voedselbank zijn aangesloten.

Rondkomen in Lochem: Check waar je recht op hebt!

De gemeente Lochem heeft verschillende regelingen voor ondersteuning aan inwoners die weinig te besteden hebben. Veel mensen die dit geld goed kunnen gebruiken, zijn hiervan niet op de hoogte. Met de campagne ‘Rondkomen in Lochem’ willen we hierin verandering brengen. Via www.checkwaarjerechtophebt.nl kunt u checken of er een regeling is waarvoor u in aanmerking komt.

Er is er een speciale rekentool ontwikkeld waarmee u kunt zien welke regelingen er zijn. Op www.checkwaarjerechtophebt.nl vindt u ook meer informatie over organisaties als het Budget Advies Centrum (BAC), Stichting Leergeld of bijvoorbeeld de Voedselbank. Zijn er ook schulden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om mensen te helpen.

Voor wie?

Iedereen die een laag inkomen heeft of weinig te besteden als gevolg van schulden, komt mogelijk in aanmerking voor een of meer regelingen. Bijvoorbeeld voor een computer voor school, een bijdrage voor de sportclub of voor net dat extraatje om mee te kunnen doen. Wethouder Ingrid de Pagter: “We willen er zo voor zorgen dat iedereen in de gemeente krijgt waar hij of zij recht op heeft en mee kan doen in de samenleving.”

Afhankelijk van persoonlijke situatie

Of u gebruik kunt maken van een regeling of voorziening, hangt af van uw persoonlijke situatie. Zo wordt rekening gehouden met uw leeftijd, of u samenwoont of kinderen heeft. Het inkomen mag niet te hoog zijn en soms wordt ook gekeken naar het vermogen. Dat is niet alleen het geld op de bank, maar bijvoorbeeld ook een auto, waardevolle spullen en een eigen huis. Op www.checkwaarjerechtophebt.nl vindt u alle informatie over de mogelijkheden.

Hulp nodig?

Vanzelfsprekend kunt u altijd een gesprek vragen bij de gemeente. Bellen of langskomen in het gemeentehuis in Lochem kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via (0573) 28 92 22.

Kerk en supermarkt samen actief voor Voedselbank

Plus supermarkt houdt elk jaar een landelijke spaarzegelactie. De klant spaart voor een boodschappenpakket óf deponeert de zegels in de ‘goede doelendoos’. Al sinds de start van deze actie schenkt Plus Cornelis de opbrengst aan Voedselbank Zutphen. Dit jaar mocht de Voedselbank maar liefst 131 pakketten in ontvangst nemen. De drijvende kracht achter de actie blijft echter onopgemerkt…

Dit typeert en siert Lucia Doornbos, bestuurslid van de geloofsgemeenschap H. Joseph en al acht jaar actief vanuit de diaconie. Haar motto ‘omzien naar elkaar’ sluit perfect aan bij dat van de Voedselbanken Nederland: oog voor voedsel, hart voor mensen. In de kerk zijn permanent een winkelkar voor inzameling van producten en een mandje voor giften aanwezig. Samen met haar echtgenoot Jan zorgt Lucia voor de persoonlijke aflevering van de ingezamelde en gekochte producten.

Lucia is bescheiden én gedreven. Deze eigenschappen komen goed van pas, want ze is inmiddels een graag geziene gast bij Plus Cornelis en Albert Heijn in Lochem. Dankzij dit goede contact gaat sinds 1 januari de opbrengst van de emballage-bonnen ook naar Voedselbank Zutphen.

Lucia en Jan Doornbos