Lees voor

Geen toename aantal klanten

De coronapandemie houdt de samenleving al meer dan een jaar in haar greep.

In tegenstelling tot de stijgende trend in bepaalde regio’s in Nederland neemt het aantal klanten bij onze voedselbank niet toe. Er is zelfs sprake van een lichte daling, dus de hoogste tijd om te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn.

We legden contact met omliggende gemeenten, welzijnsorganisaties en kerken. We stelden stelden hen de vraag of zij zich in dit beeld herkenden. Dat bleek zo te zijn. Naar nu blijkt neemt ook de vraag naar schuldhulpverlening en bijzondere bijstand aanzienlijk af. Gezamenlijk kwamen we tot de volgende conclusies:

  • Bij veel mensen blijken de afgelopen maanden schulden bij woningcorporaties, incassobureaus en overheidsinstanties tijdelijk te zijn opgeschort. Deze mensen ervaren tijdelijk meer financiële ruimte, maar moeten deze schulden uiteindelijk toch betalen. Zitten we in een stilte voor de storm?
  • Door alle coronamaatregelen komt de hulpverlening veel minder bij mensen thuis waardoor signalen zoals lege koelkasten en ongeopende post nauwelijks worden opgepikt.
  • Informatie over schuldhulpverlening en andere regelingen wordt veelal digitaal aangeboden. Niet iedereen weet die informatie te vinden of heeft de middelen en mogelijkheden die daarvoor nodig zijn.

 

Al met al genoeg redenen om een aantal acties in gang te zetten:

  • Een tijdelijke aanpassing van de toelatingsnorm is enige weken geleden al ingevoerd. Dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd en de aanpassing wordt gecontinueerd.
  • Er is een collectief initiatief ontplooid door de Voedselbanken Zutphen, Apeldoorn en Deventer. Gezamenlijk maakten we een advertentie voor nieuwsblad Stedendriehoek.
  • Samen met de gemeente Brummen is een artikel voor een schuldhulpverleningsbrochure gemaakt.
  • De gemeente Zutphen maakt een brochure met een opsomming van regelingen voor minima. Onze voedselbank leverde tekst aan.

Niks om je voor te schamen

De hoge drempel en de schaamte die mensen ervaren om gebruik te maken van de voedselbank is al jarenlang een knelpunt. Voedselbanken Nederland is op 12 april de campagne ‘Niks om je voor te schamen’ gestart. De campagne is tot en met 23 mei op de radio te horen en online te zien op YouTube.

We hopen dat deze initiatieven ertoe leiden dat meer mensen de weg naar ons vinden en zich ook daadwerkelijk aanmelden.