Lees voor

Uitmuntende prestatie voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten (voedsel)veilig is.
Net als alle 171 aangesloten voedselbanken zijn we ‘GROEN’ gecertificeerd en voldoen we aan wetgeving en eisen op het gebied van voedselveiligheid. We werken volgens het Handboek Voedselveiligheid dat werd vastgesteld in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Inspectie
Vrijdag 5 november voerde een inspecteur van de Houwers Groep onaangekondigd en steekproefsgewijs een controle uit in ons pand aan de Hermesweg in Zutphen.
Zo’n inspectie gebeurt heel grondig. Enkele voorbeelden:
– zijn alle temperatuurlijsten, schoonmaakschema’s en lijsten van dataloggers ingevuld en aanwezig;
– staat de productinformatie en de datum vermeld op de koel-, vries- en houdbare producten;
– staan de schoonmaakspullen apart van de producten;
– wat doen we aan ongedierte bestrijding.

Maximale score
Na afloop van de controle bleek dat de maximale score van 100 punten was toegekend en is officieel vastgesteld dat onze klanten kunnen rekenen op veilig voedsel.
Vanzelfsprekend zijn we ontzettend trots op deze prestatie én alle vrijwilligers, met name onze deskundigen Yolanda, Jaap en Teunis.