Lees voor
Lees Voor

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?

Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket?

1. Haal een aanvraagformulier op bij één van de uitgiftepunten van Voedselbank Zutphen. Dit zijn de openingstijden:

  • vrijdag tussen 11.15 en 13.00 uur aan de Hermesweg 17a in Zutphen
  • vrijdag tussen 11.45 en 12.30 uur bij het BAC, Van Limburg Stirumplein 5 in Brummen
  • vrijdag tussen 12.30 en 13.15 uur bij het Tjark Rikscentrum, Derickxkamp 2a in Eerbeek
  • vrijdag tussen 11.15 en 12.15 uur aan de Burgemeester Leenstraat 25 in Lochem.


2.
 Vul het formulier volledig in en maak een kopie voor uw eigen archief. Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.

3. Maak een kopie van uw bankafschriften van de laatste maand.

4. Heeft u voor de ziektekostenverzekering een eigen risico opgegeven? Maak dan een kopie van uw ziektekostenpolis.

5. Maak kopie(ën) van uw laatste jaaropgave(n) waaruit uw totaalinkomen blijkt.

6. Kom op vrijdagochtend tussen 11.15-12.45 uur naar ons uitgiftepunt aan de Hermesweg 17a in Zutphen en lever het formulier + bijlagen in. Een van onze medewerkers voert een intakegesprek met u. 

OF

7. Download het aanvraagformulier door hier te klikken.

8. Stuur uw aanvraag met alle bijlagen (zie boven) naar Voedselbank Zutphen, Postbus 4058, 7200 BB Zutphen. Een medewerker van de Voedselbank controleert de gegevens op het formulier en nodigt u telefonisch uit voor een gesprek.

Heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier en woont u in Brummen of Eerbeek? Meldt u zich bij het BAC in Brummen, telefoon 0575 – 56 19 88, e-mail: info@welzijnbrummen.nl.
Woont u in Lochem? Meldt u zich bij ’t Baken in Lochem, telefoon 0573 – 289 290, e-mail: info@bakenlochem.nl.

Privacyverklaring

Stichting Voedselbank Zutphen ‘De Eetketen’ respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens.
Zij geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage aan derden tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank. Door het aanvraagformulier voor ondersteuning door de Voedselbank te tekenen, geeft u toestemming tot inzage.
Meer informatie vindt u op de pagina met ons privacybeleid.

Verdere procedure

Intake
Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen we contact met u op voor een intakegesprek bij de Voedselbank. Na dit gesprek wordt de aanvraag ingediend en krijgt u binnen twee weken schriftelijk bericht. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan staat in de brief een nummer vermeld. Dit nummer hebt u nodig bij het afhalen van het pakket.

Ophalen van het voedselpakket
Neem bij uw eerste bezoek de brief met uw klantnummer en een legitimatiebewijs mee.
Op locatie Zutphen staan de voedselpakketten klaar op tafels. In iedere rij staat een medewerker om de pakketten uit te delen.  Neem zelf voldoende boodschappen- en koeltassen mee om de producten in te pakken.

De uitgiftepunten in Lochem, Brummen en Eerbeek zijn kleinschaliger. Hier staan de pakketten in kratten klaar op een tafel.

Spelregels
Bent u (onverwacht) verhinderd? Bel uiterlijk vrijdag vóór 9.00 uur met ons mobiele nummer: 06 – 146 146 30. Indien mogelijk ontvangen we uw afmelding natuurlijk graag eerder.
Heeft u drie keer zonder opgaaf van reden uw pakket niet opgehaald? Wij verwijderen u voor een periode van 6 maanden van de lijst.
Alle spelregels leest u op deze pagina.