Lees voor
Lees Voor

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?

Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket?
Haal dan een aanvraagformulier bij één van de uitgiftepunten van Voedselbank Zutphen. Dit zijn de openingstijden:

  • vrijdag tussen 10.30 en 12.30 uur aan de Hermesweg 17a in Zutphen
  • vrijdag tussen 11.45 en 12.30 uur bij het BAC, Van Limburg Stirumplein 5 in Brummen
  • vrijdag tussen 12.00 en 12.45 uur bij het Tjark Rikscentrum, Derickxkamp 2a in Eerbeek
  • vrijdag tussen 11.15 en 12.15 uur aan de Paul Krugerstraat 8 in Lochem

OF
Download het aanvraagformulier door hier te klikken. Stuur het digitale aanvraagformulier naar aanvragen@voedselbankzutphen.nl.
Vul het formulier volledig in, maak kopieën van bankafschriften en verzekeringspolissen en voeg deze toe.

Ingevulde aanvraagformulieren kunt u sturen naar:
Voedselbank Zutphen
Postbus 4058
7200 BB Zutphen

Heeft u hulp nodig bij het invullen en/of aanvragen? Er zijn diverse instanties die graag willen helpen:

In Zutphen:


Of kom op vrijdagochtend tussen 10.30 – 12.30 uur naar ons uitgiftepunt aan de Hermesweg 17a in Zutphen.
We proberen dan direct een kennismakingsgesprek te voeren of maken daarvoor een afspraak.

In Brummen en Eerbeek:
U kunt elke werkdag telefonisch een afspraak maken met Steunpunt Geld en administratie via 0575 – 561988.
In Brummen is het Steunpunt open op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur (Van Limburg Stirumplein 5).
In Eerbeek is het Steunpunt open op dinsdagochtend van 09.00 tot 12:00 uur (Derickxkamp 2a).

In Lochem:
’t Baken is zonder afspraak bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur aan de Hanzeweg 8 of telefonisch via 0573 – 289 290.

Verdere procedure

Intake
Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen we contact met u op voor een intakegesprek bij de Voedselbank. Na dit gesprek wordt de aanvraag ingediend en krijgt u binnen twee weken schriftelijk bericht. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan staat in de brief een nummer vermeld. Dit nummer hebt u nodig bij het afhalen van het pakket.

Ophalen van het voedselpakket
Neem bij uw eerste bezoek de brief met uw klantnummer en een legitimatiebewijs mee.
Op locatie Zutphen staan de voedselpakketten klaar op tafels. In iedere rij staat een medewerker om de pakketten uit te delen.  Neem zelf voldoende boodschappen- en koeltassen mee om de producten in te pakken.

De uitgiftepunten in Lochem, Brummen en Eerbeek zijn kleinschaliger. Hier staan de pakketten in kratten klaar op een tafel.

Spelregels
Bent u (onverwacht) verhinderd? Bel uiterlijk vrijdag vóór 8.00 uur met ons mobiele nummer: 06 – 146 146 30. Indien mogelijk ontvangen we uw afmelding natuurlijk graag eerder.
Heeft u drie keer zonder opgaaf van reden uw pakket niet opgehaald? Dan behouden we ons het recht om u voor een periode van 6 weken geen pakket meer te verstrekken.
Alle spelregels leest u op deze pagina.

Privacyverklaring

Stichting Voedselbank Zutphen ‘De Eetketen’ respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens.
Zij geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage aan derden tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank. Door het aanvraagformulier voor ondersteuning door de Voedselbank te tekenen, geeft u toestemming tot inzage.
Meer informatie vindt u op de pagina met ons privacybeleid.