Lees voor
Lees Voor

Klachten

De medewerkers van de Voedselbank doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat geldt vanaf de intake tot en met de wekelijkse uitgifte van de voedselpakketten. Toch kan het gebeuren dat er een vergissing of fout wordt gemaakt en dat er daardoor een probleem ontstaat.

Bent u ontevreden over onze dienstverlening, bejegening of over de inhoud van een voedselpakket? Neem direct contact op met de vloermanager die aanwezig is tijdens de uitgifte op vrijdag. De vloermanager probeert dan om samen met u het probleem op te lossen.

Hoe dient u een klacht in?

Schriftelijk via ons postadres:
Voedselbank Zutphen, t.a.v. het bestuur
Postbus 4058, 7200 BB Zutphen

Per e-mail:
info@voedselbankzutphen.nl

Vermeld duidelijk uw naam (en eventueel telefoonnummer) en omschrijf de klacht zo nauwkeurig mogelijk.
Noteer tenminste:

  • Datum en plaats van de gebeurtenis.
  • Naam van de betrokken medewerker en (indien van toepassing) van degene met wie u al gesproken heeft.
  • Naam en de datum van ontvangst van het product.
  • De T.H.T. (houdbaarheidsdatum) op de verpakking.
  • Indien mogelijk een foto van het product.


Binnen één week na ontvangst van de klacht ontvangt u een bevestiging. We nemen binnen twee weken contact met u op.
Indien nodig maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. We streven er naar om binnen een week een oplossing te bieden.