De spelregels van de Voedselbank

 1. Het voedselpakket dat u ontvangt mag u niet verkopen aan anderen. U moet alle voedsel meenemen, ook wat u niet gebruikt. De enige uitzondering is varkensvlees. Wanneer u moslim bent mag u dat laten liggen.
 2. Bij fraude stoppen we onmiddellijk met het verstrekken van voedsel aan u.
 3. De Stichting Voedselbank Zutphen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de pakketten. Wij leveren geen producten die over de datum zijn. Soms kunnen ze wel tegen die datum aanlopen.
 4. De Voedselbank Zutphen kan de overeenkomst opzeggen zonder opgaaf van redenen.
 5. Wat we kunnen leveren hangt af van het aanbod vanuit de Voedselbanken in Rotterdam en Deventer en van de plaatselijke leveranciers in Zutphen en omgeving.
 6. Elke verandering van uw inkomen en/of gezinssamenstelling moet u onmiddellijk schriftelijk melden bij de Voedselbank, postbus 4058, 7200 BB Zutphen.
 7. Bij het ophalen moet u zich kunnen legitimeren met een legitimatiebewijs.
 8. U kunt uw pakket ophalen op vrijdag tussen 11:15 en 13:00 uur op de Hermesweg 17a te Zutphen.
 9. De intakegesprekken en verlengingsgesprekken vinden plaats in Zutphen in ons gebouw aan de Hermesweg 17a op vrijdagochtend tussen 11:15 en 13:00 uur.
 10. U moet zelf op tijd een aanvraag voor verlenging doen. Een aanvraagformulier met toelichting kunt u hier downloaden of ophalen bij een van de uitdeelpunten.
 11. Als u verhinderd bent, kunt u iemand anders machtigen uw pakket op te halen. U moet die persoon dan een briefje meegeven en hij/zij moet zich kunnen legitimeren.
 12. Als u niet kunt komen, of met vakantie bent, moet u dat zelf – uiterlijk vóór 9:00 uur – telefonisch doorgeven op telefoonnummer 06 146 146 30, maar we horen dat liever al een week van tevoren.
 13. Als u 3 x niet geweest bent zonder opgaaf van redenen, schrappen we u van de lijst voor een periode van 6 maanden. Geef vakantie, ziekte, enz. dus op tijd door!
 14. U moet alle producten uit het pakket meenemen, tenzij er voedsel inzit dat u niet mag eten. Met uw voorkeuren (bijvoorbeeld voor gesneden brood) kunnen wij helaas geen rekening houden.
  Indien u producten niet wilt meenemen, kunt u dit op de tafel bij de uitgang neerleggen voor een ander.
 15. Honden mogen niet naar binnen bij de Voedselbank Zutphen. Ook niet bij de andere uitgiftepunten in Lochem, Brummen en Eerbeek.

LET OP! In Lochem, Brummen en Eerbeek gelden andere spelregels!

In Lochem kunt u uw pakket ophalen op vrijdag tussen 11.15 en 12.15 uur op het adres: Burgemeester Leenstraat 25, 7242 AA Lochem.

In Brummen kunt u uw pakket ophalen op vrijdag tussen 11.45 en 12.30 uur op het adres: Van Limburg Stirumplein 5, Brummen.
De intakegesprekken en verlengingsgesprekken van Brummen lopen via het Bac in Brummen (0575) 561988 of info@welzijnbrummen.nl

In Eerbeek kunt u uw pakket ophalen op vrijdag tussen 12.45 en 13.15 uur op het adres: Tjark Rikscentrum, Derickxkamp nr 2 a.
De intakegesprekken en verlengingsgesprekken van Eerbeek vinden plaats bij het Bac in Brummen (0575) 561988 of info@welzijnbrummen.nl.

Voedselbank Zutphen, mei 2020