Over de Voedselbank

Geschiedenis

De Voedselbank Zutphen is sinds eind 2005 actief. Vlak voor Kerstmis werd een onofficiële start gemaakt door het uitreiken van een twintigtal voedselpakketten. Begin 2006 werd de Stichting Voedselbank Zutphen 'De Eetketen' opgericht en sindsdien worden er wekelijks voedselpakketten verstrekt.

In dezelfde periode werd de landelijke koepel-organisatie 'Voedselbanken Nederland' gevormd. Nederland is opgedeeld in 8 regio's, waarbij in iedere regio een grotere Voedselbank is aangewezen om te fungeren als regionaal verdeelcentrum.
De Voedselbank Zutphen maakt deel uit van de regio Salland & Twente en ontvangt voedsel vanuit de regionale Voedselbank in Deventer.

Werkwijze

Wij stellen ons politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verrichten onze werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon en solidariteit en het tegengaan van verspilling. Het streven is onszelf overbodig te maken.

De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties (kerken, serviceclubs, particuliere stichtingen met sociale doelstellingen e.d.).

Werkgebied

Het werkgebied van de Voedselbank bestaat uit de regio Zutphen. Naast het uitgiftepunt in Zutphen (Hermesweg 17a) is er ook een uitgiftepunt in Lochem (Burgemeester Leenstraat 25), een uitgiftepunt in Brummen (Limburg van Styrumplein 5) en in Eerbeek (Derickxkamp 2a). 

Cliënten

De vraag naar voedselpakketten van de Voedselbank Zutphen is sinds de start in 2005 snel gestegen. We begonnen met 20 pakketten per week, maar we leveren anno 2020 elke week zo’n 300 pakketten met voedsel. We bedienen daarmee nu zo’n 500 mensen, waaronder 200 kinderen jonger dan 18 jaar. We verwachten dat dit aantal nog verder zal toenemen.

Lees hier persoonlijke verhalen van onze klanten.

Vacatures

We hebben regelmatig vacatures. Heb je belangstelling om vrijwilliger te worden bij ons? Meld je dan aan door een mail te sturen naar: g.bouwman@voedselbankzutphen.nl. In een kennismakingsgesprek kunnen we dan kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Op dit moment zoeken we met name naar een bijrijder van de chauffeur van onze bus om op vrijdag voedsel op te halen.

Voor alle functies geldt: Ervaring is fijn, maar enthousiasme is belangrijker.

Medewerkers en bestuur

De Voedselbank Zutphen is een non-profit organisatie en werkt op alle niveaus met vrijwilligers. In totaal zijn er ongeveer 65 medewerkers actief. Zij zetten zich onder andere in door het ophalen van voedsel, het inpakken en uitdelen van de voedselpakketten en het werven van fondsen.

Het bestuur van de Voedselbank Zutphen is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Gert Vrieze
  • Vice-voorzitter: Ernst van der Vlist
  • Secretariaat: Gonnie Bouwman
  • Penningmeester: Ernst van der Vlist
  • Leden: Floor Lips, Jaap Koning, Monic van Braak en Johan Huiskamp

Voedsel

De Voedselbank Zutphen beschikt over 2 aanvoerstromen van voedingsmiddelen:

  1. Wekelijkse aanvoer vanuit de regionale Voedselbank in Deventer.
  2. Wekelijkse aanvoer vanuit Zutphen en omstreken via bijvoorbeeld bakkers, volkstuinen, supermarkten en particulieren.

De omvang, samenstelling en kwaliteit van de voedselpakketten wisselen per week en zijn afhankelijk van het aanbod door bedrijven en particulieren en van het seizoen.<

Ook zijn er vele hartverwarmende initiatieven om de Voedselbank te steunen met geld en goederen.
Een greep uit de steun:

  • Kerken houden collectes
  • Een particulier brengt wekelijks groente.