Lees voor
Lees Voor

Preventie- en integriteitsbeleid

Integriteitscode

Integer handelen is voor ons heel belangrijk. We krijgen soms te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Bovendien werken we met klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. De gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben een aantal regels opgesteld over het bevorderen en bewaken van integriteit in ons werk. Speciale aandacht is er voor ongewenst gedrag van medewerkers.

Kijk hier voor de landelijke integriteitscode die door Voedselbank Zutphen van harte wordt onderschreven en die wij actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen

Als vrijwilliger bij de voedselbank kun je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem een coördinator of bestuurslid benaderen. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Voedselbanken Nederland heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld, waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. De lijst met landelijke vertrouwenspersonen is hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, adviseert en vertelt niemand dat er contact is gezocht, tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk weer veilig en met plezier doet. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij. De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.