Lees voor
Lees Voor

De spelregels van de Voedselbank

Algemeen

 • Neem bij het eerste bezoek een legitimatiebewijs en de brief met het klantnummer van de Voedselbank mee.
 • Meld elke verandering in inkomen en/of gezinssamenstelling onmiddellijk en schriftelijk bij Voedselbank Zutphen, Postbus 4058, 7200 BB Zutphen.
 • Bij fraude stoppen we onmiddellijk met het verstrekken van voedsel.
 • De Voedselbank Zutphen is bevoegd om zonder opgaaf van reden de overeenkomst op te zeggen.
 • Honden mogen niet mee naar binnen.

Inhoud voedselpakket

 • Het voedselpakket is voor eigen gebruik. Verkoop geen levensmiddelen door aan anderen.
 • Neem alle levensmiddelen mee, ook wat u niet gebruikt.
 • Eet u vanwege geloofsovertuiging geen varkensvlees of mag u op medisch advies bepaalde producten niet eten?
  Dan vormt dit een uitzondering op bovenstaande regel. Leg de producten die u niet eet op de tafel bij de uitgang.
 • Wij houden geen rekening met persoonlijke voorkeuren (bijvoorbeeld gesneden brood).
 • Stichting Voedselbank Zutphen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de pakketten.
 • Wij verstrekken geen producten waarvan de TGT-datum is verstreken.
 • Let op: er is verschil tussen THT (tenminste houdbaar tot) en TGT (te gebruiken tot). Wij leggen hier uit hoe het zit.

Intake en verlenging

 • De intake- en verlengingsgesprekken vinden plaats in:
  – Zutphen: Hermesweg 17a, op vrijdagochtend tussen 10.30 en 12.30 uur.
  – Brummen: Steunpunt Geld en Administratie, op afspraak via (0575) 56 19 88 of info@welzijnbrummen.nl
 • Vraag tijdig verlenging aan.

Openingstijden uitgiftepunten

 • Vrijdag tussen 10.30 en 12.30 uur aan de Hermesweg 17a in Zutphen
 • Vrijdag tussen 11.45 en 12.30 uur bij het Steunpunt Geld en Administratie, Van Limburg Stirumplein 5 in Brummen
 • Vrijdag tussen 12.00 en 12.45 uur bij het Tjark Rikscentrum, Derickxkamp 2a in Eerbeek
 • Vrijdag tussen 11.15 en 12.15 uur in de kerk van de Protestantse Gemeente Lochem, Paul Krugerstraat 8 in Lochem.

Bent u verhinderd of kunt u uw pakket niet ophalen?

 • Bij verhindering is het mogelijk een ander te machtigen om het pakket op te halen. De gemachtigde neemt een briefje met uw toestemming mee en legitimeert zich bij één van de medewerkers.
 • Bent u ziek of is er een andere urgente reden voor uw afwezigheid? Bel uiterlijk vrijdag vóór 8.00 uur met ons mobiele nummer: 06 – 146 146 30.
  Een whatsapp bericht sturen of de voicemail inspreken is ook mogelijk. 
 • Heeft u drie keer zonder opgaaf van reden uw pakket niet opgehaald? Dan vervalt uw recht op een pakket voor een periode van 6 weken.
  Wilt u na deze periode weer een pakket ontvangen, neem dan contact met ons op.


Voedselbank Zutphen, december 2023